МАЈДА КУРНИК (ШАЛЕ КОД ВЕЛЕЊА, 1920 – БЕОГРАД, 1967)

Учитељску школу је завршила у Љубљани, а у Београд је дошла 1941. године. За време Другог светског рата похађала је приватну уметничку школу Младена Јосића у Београду. Септембра 1943. уписала се на Академију за ликовне уметности у Београду. Од 1944. године активно је учествовала у НОБ-у. Била је члан и једина жена сликар у оквиру ликовне секције Пропагандног одељења III армије. Студије сликарства завршила је код професора Михаила Петрова, Ивана Табаковића, Ђорђа Андрејевића Куна и Марка Челебоновића на Академији ликовних уметности 1949. године. Од 1949. до 1951. године усавршавала се у Државној мајсторској радионици Мила Милуновића. Била је члан „Београдске групе“.