ФРКА-ПАНИКА ГЕНЕРАЦИЈА 2011-2015.

25.06.2015 - 10.07.2015

На крају још једне успешне школске године пружа нам се прилика да сагледамо радове студената завршне године Департмана ликовних уметности. Преко четрдесет година ове традиције представља, на одређен начин, трајање и хронологију уметничког рада на овим просторима. Наиме, утицај који је кроз рад својих студената Академије уметности у Новом Саду до сада извршила на исти неоспорно се дефинише као уметнички ентитет – корпус сада већ афирмисаних уметника. У томе и јесте суштина рада једне високообразовне институције из поља уметности, попут Академије уметности у Новом Саду: школовање будућих аутора-уметника који ће својим даљим, самосталним радом наставити да развијају ликовни сензибилитет и тиме оставити траг у корпусу општег уметничког деловања. Преко четрдесет  година се, дакле, кроз форму завршних изложби, може пратити константан квалитет и развој духа и уметничког израза студената Департмана ликовних уметности. Ова активна излагачка делатност, сада већ, представља кулминативну тачку годишњег рада Департмана. Представљају се студенти, њихове индивидуалне личности и креативност, али се путем ове свечане завршнице може сагледати и рад самих студијских програма који се реализују у оквиру основних академских студија на Департману ликовних уметности. Не само да еволуција нових технологија у оквиру уметничке праксе уноси и фундаменталне промене у лингвистици ликовног изражавања самих студената, него је могуће на овај начин пратити и еволуцију структуре саме наставе на Департману. У годинама које долазе, форма завршне изложбе ће се мењати у том светлу: у приказаним новим уметничким дисциплинама које ће, евидентно, постићи. У сваком случају, једна константа остаје: студенти завршне године Департмана ликовних уметности овим завршним чином показују своје креативне личности, толико разноврсне и специфичне. Свежина њихових радова је у квалитету, оригиналности, младости и енергији коју поседују. Као „најава“ наредним изложбама, завршни радови ове године потврђују разноврсне ставове појединаца антиципирајући ентузијазам и савремен, креативан дух генерација које још следују.


др Дубравка Лазић, ванр. проф.   Продекан за уметнички рад