66. ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА ЧЛАНОВА САВЕЗА УДРУЖЕЊА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА ВОЈВОДИНЕ

29.12.2021 - 05.02.2022

66. Годишња изложба чланова СУЛУВ, представља стваралаштво великог броја својих чланова, различитих генерација, националности и личних поетика, настало у претходне три године. Годишња изложба чланова СУЛУВ установљена је 1951. године и представља значајну традиционалну манифестацију која је кроз деценије омогућавала годишњи преглед савременог стваралаштва еминентних уметника, као и оних младих и неафирмисаних, активних чланова Удружења. Оно што овогодишњу изложбу између осталог чини веома значајном јесте чињеница да је у 2020. години поново покренута иницијатива за наставак одржавања ове традиционалне манифестације. Претпоследња 64. Годишња изложба одржана је 2016. године, након чега је настала пауза од неколико година услед недовољних могућности за реализацију овако комплексног догађаја. Из тог разлога иницијатива за враћање Годишње изложбе чланова СУЛУВ у редовни програм представља веома значајан моменат за даљи рад Удружења, нарочито у годинама када Удружење обележава велике јубилеје континуираног вишедеценијског рада у области културе и ликовне уметности. Поновно увођење манифестације као што је Годишња изложба чланова СУЛУВ у програмски репертоар Удружења означава још један трансформисани поглед на културно наслеђе и културни идентитет. Повратком на овакве манифестације отвара се поље за преиспитивање традиционалних форми уметничке презентације, као што су ревијалне изложбе, њихов значај и проналажење модела којим би се те форме интегрисале у савремени уметнички контекст.