ДОКУМЕНТИИнформатор о раду Галерије 23

Финансијски извештај 22

Финансијски план 23

Програм рада 23

Obrazac 1 od 8.23

Образац 1 од 13.6.2023.

Систематизација од 2023.г.

Образац 1 од 09.12.2022.-ворд

Образац 1 од 6.1.2023-ворд

Образац 1 од 6.1.2023

Образац 1 од 09.12.2022.

Образац 1-6

НАЗАД