ДОКУМЕНТИПлан набавки ван Закона за 24

Obazac 1 od 01.24

Финансијски план Галерије за 2024

Програм рада Галерије 2024

Информатор о раду Галерије 23

Финансијски извештај 22

Финансијски план 23

Програм рада 23

Obrazac 1 od 8.23

Образац 1 од 13.6.2023.

Систематизација од 2023.г.

Образац 1 од 09.12.2022.-ворд

НАЗАД