9X3 ИЗЛОЖБА ГРАФИКА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА КАТЕДРЕ ЗА ГРАФИКУ АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

26.04.2017 - 18.05.2017

Неколико станица у универзуму којим правља Господин Случај 

 „Познато је да једна чињеница, виђена очима два сведока, није иста, а ипак, поштени хроничар је убеђен да је његов опис тачан“. Чеслав Милош, Абецедар  

Када је, сада већ давне 1974. године, основана Академија уметности у Новом Саду, графика је била обавезан предмет за све студенте ликовног одсека на другој години студија. После завршене друге године, студент је могао да изабере графику као свој главни предмет  и да се као такав припреми за свој будући уметнички живот. У то време наставу графике водио је само један професор са једним заједничким асистентом Ликовног одсека. Временом се број наставника и сарадника увећавао, као и форме студирања графике. Данас се графика студира већ од прве године студија као самостални модул студијског програма Ликовне уметности , а они амбициознији и талентованији могу да своје самоусавршавање наставе и на мастерским и на докторски студијама Академије уметности у Новом Саду или негде другде. Катедра за графику, у данашњем облику, формирана је пре нешто више од две деценије и данас у свом саставу има шест наставника и три сарадника. У оквиру интересовања, знања и деловања наставника и сарадника Катедре за графику, одвија се учење и уметнички развој студената Академије уметности. Разноликост тема и приступа у раду студената огледало је свеукупног рада на Катедри. Тешко је рећи, када посматрамо студенте графике, ко је чији студент и то сматрамо својом колективном, највећом наградом. Знајући да се уметници не стварају у школама, наставници настоје да следе студенте, дајући им притом неопходне „алате“ за сопствени пут. Дело сваког наставника и сарадника је прича за себе. Већина наставника, од оснивања до данас, је прошла кроз наставни програм Катедре за графику, најпре као њен студент, а потом сарадник, а затим и наставничка звања доцента и ванредног професора до највишег универзитетског статуса – редовног професора.  

Проф. Зоран Т. Тодоровић Шеф катедре за графику Академије уметности у Новом Саду