БЕЛЕШКЕ О КАТАСТРОФАМА ВИШЊА ПЕТРОВИЋ

25.10.2017 - 30.11.2017

Циљ истраживачког пројекта „Белешке о катастрофама“ Овим појектом исказује се једна интимна перцепција математичко-геометријског концепта катастрофа као објекта истраживања. Ритмичност, репетитивност и варијација малог броја геометријских модела пружа простор за медитативно сагледавање простора и перцепцију визуелног кретања. Ограниченост „догађања“, монотонија и сведеност визуелних средстава увод је у могуће размишљање о смислу приказане заталасане форме. Када је та форма непроменљива, успављујући, безбедан простор наше егзистенције, а када је она ембрион разарајуће и свеобухватне промене после које живимо други живот, кључно је питање које поставља аутор. Геометрија таласне форме је само математички рационализована визуелна метафора процеса корените промене до које може доћи малим, неприметним изменама околности.