ИЗЛОЖБА „ЗАШТО УМЕТНИЦИ НЕМАЈУ НАВИЈАЧЕ?“ УМЕТНИЧКЕ ГРУПЕ HAPPY TRASH PRODUCTION

04.10.2018 - 18.10.2018

Изложба „Зашто уметници немају навијаче?“ уметничкегрупе Happy Trash Production у Галерији ликовне уметности поклон збирци Рајка Мамузића представља специфично сагледавање збирке и њеног дародавца, колекционара Рајка Мамузића. Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића је основана пре скоро пола века, а Основни фонд збирке су чинила дела 35 уметника прве генерације која је одшколована на Академији ликовне уметности у Београду након Другог светског рата. Уметници који су заступљени у колекцији су припадали уметничким групама: Задарска група, група Једанаесторица, Децембарска група и Београдска група. Дела ових уметника могу се сврстати под правце тзв. „социјалистичког естетизма“, (високог) модернизма и београдског енформела. Протоком времена, колекција је од збирке тадашње локалне савремене ликовне уметности прешла пут до збирке која припада историји уметности.Изложба „Зашто уметници немају навијаче?“путем истраживања фонда Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића и њеног музеолошко-архивског материјала актуелизује питања која се тичу судбине уметника и уметничког дела, критичког сагледавања данашњег места и улоге установа културе у друштву, улоге дискурса моћи у уметности и односа уметности и власти. У свом раду, уметничка група „Happy Trash Production“ (коју чине Бранислав Петрић, Станиша Даутовић, Драган Матић, Жељко Пишкорић, Владимир Марко и Душка Каранов) негују принцип in-situ рада, у контексту затеченог места/простора/система идеја. Уметничким реаговањем на успостављени систем, као и његовим афирмисањем или критиковањем, група установљава демистификацију уметности и уметника. Посматрањем различитих друштвених појава и њиховим постављањем у нови контекст, уметнички састав подстиче публику на трагање за одговорима на отворена питања. Уметничка група „Happy Trash Production“ постоји од 2004. године и излаже у земљи и иностранству.