МИМОВИ РЕНЕСАНСЕ И БАРОКА

11.05.2022 - 12.05.2022

У дворишту Поклон збирке Рајка Мамузића у среду 11. маја у 19 часова биће отворена изложба радова ученика средње електротехничке школе “Михајло Пупин” из Новог Сада.

Радови су тематски изведени у меме формату. Меме култура представља облик субкултуре која је преплавила свет једноставношћу, хумором и брилијантним идејама и интервенцијама у визуелној, најчешће дигиталној форми. Ако се вратимо у прошлост могли бисмо поставити полазишне тачке за постојање мимова још од уметности дадаизма, где је чувени Марсел Дишан доцртао бркове на репродукцији Мона Лизе. Ученици су на сугестију професорице Милице Секулић, а у оквиру наставне теме: Уметност Барока и Ренесансе, реализовали мимове, односно дописивали доскочице или вршили фото манипулације на дигиталним форматима ренесансних и барокних слика. Симболична паралела повучена је између традиционалне ренесансе и савремене мим културе, у години културе.