МРТВА ПРИРОДА У УМЕТНОСТИ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА, НА ПРИМЕРИМА ИЗ ПОКЛОН ЗБИРКЕ РАЈКА МАМУЗИЋА И ЗБИРКЕ БОГДАНОВИЋ

09.10.2015 - 09.11.2015