МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ

09.03.2022 - 31.03.2022

Групна изложба Мултимедијалне интерпретације представља дипломске радове седам студената са Департмана за графичко инжењерство и дизајн Факултета техничких наука у Новом Саду. Пред публиком су изложене интерпретације уметничких дела из фонда Поклон збирке Рајка Мамузића које су инспирисале студенте да их транспонују у вишемедијске радове користећи се различитим техникама: кадар по кадар анимација (stop motion), анимација глином (claymation), тродимензионално просторно моделовање (3D modeling), анимирани графички дизајн (Motion Graphic Design) као и развој интерактивне апликације у програму за креирање интерактивног садржаја Јунити и Анрил (Unity, Unreal).

Протеклих деценија су технологије генерисања компјутерске графике промениле многе области унутар ликовних уметности уопште. Сходно томе су дела настала традиционалним сликарским техникама постала многим дигиталним уметницима веома инспиративна. Слика је медиј за себе, самосталан, и управо због тога оставља више простора за стваралачку реинтерпретацију од мултимедијалних садржаја (у којима је много више информација пружено посматрачу). Управо то је био циљ ових дипломски радова – да као полазну тачку имају дело из збирке, дело које ће добити свој нови ликовни квалитет у другој техници, односно медију.

Младим људима, који своје професионално опредељење виде у бројним областима креативне индустрије, су овакви задаци одлична прилика да се упознају са савременим, дигиталним технологијама и алатима за генерисање графике, али истовремено и са делима националне историје уметности и на тај начин одговоре на захтеве које је оснивањем Поклон збирке установио и сам Рајко Мамузић - да се у галерији, поред дела у сталној поставци, излажу дела инспирисана збирком.