ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ „УМЕТНИЧКА ЗБИРКА РАЈКА МАМУЗИЋА“

17.03.2022

Промоција монографије „Уметничка збирка Рајка Мамузића“

у Галерији ликовне уметности поклон збирци Рајка Мамузића у Новом Саду

у четвртак, 17. марта 2022. године у 19 часова

Учествују: др Симона Чупић и др Милан Попадић, редовни професори на Одељењу за историју уметности Филозофског факултета у Београду и ауторка публикације др Ана Ракић.

Књига „Уметничка збирка Рајка Мамузића“ ауторке Ане Ракић представља прво свеобухватније научно сагледавање колекције Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића као целине, њеног настанка и сакупљачког рада дародавца Рајка Мамузића, и пружа тумачење збирке кроз методолошке концептуално-тематске целине. Ова студија о збирци Рајка Мамузића представља настанак колекције, контекст времена у коме се она рађала, као и темељно мапирање актуелних тековина и нових културолошких идентитета савременог друштва. Откупљивањем великог броја дела уметника припадника прве генерације послератних студената Ликовне академије у Београду, од којих су многи свој рад наставили у атељеима Старог сајмишта, Рајко Мамузић је оформио збирку савремене уметности послератне Југославије. Збирка је настала на основу личних афинитета колекционара, и истовремено антологијски, у оквиру генерацијске целине, окупља нека од најзначајнијих имена савремене уметничке праксе. Публикaција „Уметничка збирка Рајка Мамузића“ представља подробнији истраживачки и критички покушај валоризовања колекције, али и тумачења важних токова у уметности, чиме се  утврђује значај ове збирке као дела наслеђа српске уметности друге половине ХХ века.