СТАЛНА ПОСТАВКА ГАЛЕРИЈЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ ПОКЛОН ЗБИРКЕ РАЈКА МАМУЗИЋА

21.01.2022 - 31.12.2022

Пажљиво одабраним експонатима на сталној поставци Поклон збирке Рајка Мамузића која је организована на три нивоа Галерије, презентована је хронологија уметничких дешавања шесте и седме деценије прошлог века на уметничкој сцени Србије. Кроз сталну поставку  преплићу се резултати свих музејских делатности и активности: истраживања, конзервације, презентације и едукације.     

У сутерену Поклон збирке представљени су  портрети  реализовани  крајем четрдесетих  и почетком педесетих година прошлог века, најчешће у оквиру „Задарске групе“. Ова дела базирана на перцепцији реалног и личном доживљају стварности сопственом естетиком  успостављају континуитет са естетиком српског сликарства између два светскa рата,  у исто време сведоче о  најранијим уметничким тражењима уметника прве послертане генерације.    

У приземљу Поклон збирке представљени су радови настали у другој половини шесте деценије.  Неспутаним и јасно исказаним индивидуалностима, пре свега у области плошног сликарства и у области геометризације ова дела презентују уметничко ослобађење карактеристично за шесту деценију и посебно за „Децембарску групу“ која је снажно утицала на обнављање модернизма после Другог светског рата. У приземљу се одржавају и многобројне теметске и ретроспективне изложбе.  

Изложбени простор на првом спрату чине три целине. Прву целину представљају дела у којима је ликовна поетика реализована креативним спајањем елемената преузетих из  српске средњовековне уметности  и модерног ликовног  израза. Посебну целину чине дела  апстрактне уметности и енформела. У последњем сегменту на овом нивоу, посетиоци могу да виде и поетику која  у уметност уводи критички однос према ставрности.  

На сва три нивоа Поклон збирке изложена је и  скулптура, која на  адекватан начин допуњује  поставку чинећи с њом јединствену целину.