СТВАРАЊЕ НА ПАПИРУ ИЗБОР РАДОВА ВЕРЕ ЗАРИЋ

09.04.2015 - 05.05.2015

РАДОВИ НА ПАПИРУ

Изложба у Галерији ликовне уметности поклон Збирка Рајка Мамузића Изложба, „Радови на папиру“, у знаку је тројаке симболике своје појаве – тренутка, места и избора ликовних радова из опуса сликарке Вере Зарић. Првим се призива вишедеценијска активност сликарке, са искрама потребе зановљеног проницања поетичких амплитуда њене особености; другим се експлицира ексклузивност изложбе као догађаја у култури, виђењем конкретне стручне прихваћености у Галерији ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића; трећим се апострофира особеност сликарског опуса – изнад свега наговештава реч више о разумевању уметничких преокупација ауторке Вере Зарић. У таквој тролисној симболици, за публику, за „културну јавност“, може бити најзанимљивија, својствена сликарском изразу Вере Зарић, извесна затајеност значења остварених вреднота – чега то у нивоу мотивацијских побуда, чега то у емпатичком разбору иницијацијских импулса, чега то у начину посезања за ликовном материјом и налажења пута до аутентично сликарских искушења. Већ под утиском таквог глобалног увида, тешко је не подлећи непосредном подстицају да стандардној форми каталошког текста за изложбу не придодамо шири аналитички увид, или и не учинимо замену саме његове форме. Речју, намеће нам се одређени смер опсервације који са асоцијативних таласа наречене симболике запљускује иновантна критичко-интерпретативна приобаљења. Увиђамо, у доброј мери било би не само коректно него и наглашено методолошки образложиво да се опсервација са становишта тролисне симболике изложбе, у смислу пуноће значења појединачних одредница њеног догађајског засијавања, раскрили и по асоцијативним сферама резултирајућих изводница и међуодноса тога што нуде смисаони агенси значења њене појавности. […]

Милан Соларов