ИЗЛОЖБА „ВЛАДЕТA ПЕТРИЋ – РИТАМ МАСЕ И АРАБЕСКЕ“

Изложба „Владетa Петрић – ритам масе и арабеске“ представиће стваралаштво вајара Владете Петрића, једног од најзначајних представника савремених тенденција у скулптури на југословенској уметничкој сцени друге половине ХХ века. Поставка, поред дела Владете Петрића које је сакупио Рајко Мамузић, представља и скулптуре које су 2019. године доспеле у фонд Поклон збирке као поклон породице уметника. Изложба је иницирана овим дародавним гестом, али и потребом да се дело овог вајара адекватно истражи и презентује путем изложбе и репрезентативне публикације у издању Поклон збирке Рајка Мамузића. Његов рад је обележен како портретним остварењима у широком језичком дијапазону, тако и фигуралним композицијама у покрету и јавним споменичким скулптурама, а тај сегмент стваралаштва је предстаљао само један од многих видова Петрићевог учешћа у јавном уметничком животу. Изложба приказује дела из фонда, сачувану документацију о животу, раду и стваралаштву овог уметника, а његове уметничке домете тумачи у контексту савремених уметничких тежњи датог периода.