ДОКУМЕНТИСистематизација 22

Статут Галерије 2022

Образац 1 од 15.7..2022.

Информатор о раду Галерије

Финансијски план Галерије за 2022.г.

Програм рада Галерије за 2022.

Извештај о раду Галерије за 2021

Финансијски план за 2021

Програм рада за 2021

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА

Извештај о набавкама

Финансијски план за 2020