ДОКУМЕНТИОбразац 1 од 09.12.2022.-ворд

Образац 1 од 6.1.2023-ворд

Образац 1 од 6.1.2023

Образац 1 од 09.12.2022.

Образац 1-6

Систематизација 22

Образац 1 од 15.7..2022.

Информатор о раду Галерије

Програм рада Галерије за 2022.

Извештај о раду Галерије за 2021

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА

Извештај о набавкама

НАЗАД