ДОКУМЕНТИОбразац 1-6

Систематизација 22

Образац 1 од 15.7..2022.

Информатор о раду Галерије

Програм рада Галерије за 2022.

Извештај о раду Галерије за 2021

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА

Извештај о набавкама

Програм рада за 2020

Конкурс за избор директора