ЈАВНЕ НАБАВКЕПрве измене

План ЈН за 24

План ЈН за 24.г. на које се закон о ЈН неодноси

План набавки за 2023.г. на које се закон о ЈН неодноси

Правилник о јавним набавкама

Друга измена плана ЈН

План јавних набавки за 2019. годину