АЛЕКСАНДАР ТОМАШЕВИЋ (СОКО БАЊА, 1921 – БЕОГРАД, 1968)

Уметничку школу Младена Јосића похађао је 1942. године, затим и Академију ликовних уметности у Београду. Провео је један семестар у Школи лепих уметности у Паризу (данас Академија ликовних уметности), на одсеку фреска. Од 1952. године радио је као конзерватор у Савезном институту за заштиту споменика културе. Током 1952. и 1953. године специјализирао је конзервацију слика у Лувру, а 1955. у Краљевском институту за заштиту културног наслеђа у Бриселу. Био је члан Самостални и Децембарске групе. Активно је радио на конзервацији и рестаурацији слика и на откривању, презентацији и конзервацији фресака у бројним црквама и манастирима. За доцента Академије примењених уметности у Београду изабран је 1962. године, а убрзо је постао и ванредни професор на предмету монументално сликарство.

ALEKSANDAR TOMAŠEVIĆ (SOKO BANJA, 1921 – BELGRADE, 1968)

He attended the art school of Mladen Josić in 1942, after which he enrolled at the Academy of Fine Arts in Belgrade. He spent one semester at the School of Fine Arts in Paris (now the Academy of Fine Arts), in the department for fresco art. From 1952, he worked as a conservator at the Federal Institute for the Protection of Cultural Monuments. During 1952 and 1953, he specialized in the conservation of paintings at the Louvre, and in 1955 for the conservation at the Royal Institute for the Protection of Cultural Heritage in Brussels. He was a member of "The Independent" and the "December Group". He actively worked on the conservation and restoration of paintings and on the discovery, presentation and conservation of frescoes in numerous churches and monasteries. He was elected assistant professor at the Academy of Applied Arts in Belgrade in 1962, and soon became an associate professor in the subject of monumental painting.

Translated by G. Heraković