АЛЕКСАНДАР ЗАРИН (СРПСКА ЦРЊА, 1923 – БЕОГРАД, 1998)

Гимназију у Петровграду (Зрењанину) завршио је 1941. године. Ратне године провео је у Смедереву. На Академију ликовних уметности у Београду уписао се 1946. године, а на постдипломске студије 1952. године. Први јавни споменик, бисту Георгија Магарашевића, поставио је већ 1951. године у Новом Саду. Исте године приступио је новооснованој групи „Самостални“ . Један је од оснивача вајарске групе „Простор 8“. Године 1964. добио је стипендију из Фонда „Моша Пијаде“ за усавршавање у иностранству. За управника сталне изложбе Југословенски тријенале постављен је 1963. године, а три године касније изабран је за доцента на Академији ликовних уметности у Београду. За ванредног професора и декана Факултета ликовне уметности у Београду изабран је 1973. године, а за редовног професора 1981. године.

ALEKSANDAR ZARIN (SRPSKA CRNJA, 1923 – BELGRADE, 1998)

He finished high school in Petrovgrad (now Zrenjanin) in 1941. He spent the war years in Smederevo. He enrolled at the Academy of Fine Arts in Belgrade in 1946, after which he enrolled in postgraduate studies in 1952. Soon after, he set up the first public monument in 1951 in Novi Sad – the bust of Georgi Magarašević. In the same year, he joined the newly founded group "The Independent". He is one of the founders of the sculpture group "Space 8". In 1964, he received a scholarship from the "Moša Pijade" fund for training abroad. He was appointed manager of the permanent exhibition of the Yugoslav Triennale in 1963, and three years later he was elected assistant professor at the Academy of Fine Arts in Belgrade. He was elected associate professor and dean of the Faculty of Fine Arts in Belgrade in 1973, and was elected full professor in 1981.

Translated by G. Heraković