НИКОЛА КОКА ЈАНКОВИЋ (КРАГУЈЕВАЦ, 1926 – БЕОГРАД, 2017)

Студије вајарства на Академији за ликовне уметности завршио је у Београду 1950. године, у класи професора Сретена Стојановића, а две године касније и постдипломске студије код истог професора. Први пут је излагао 1947. године. Од 1955. године предавао је предмет Обрада гипса на Академији за ликовне уметности у Београду, а због изразитих цртачких квалитета по потреби је предавао и цртање (вечерњи акт). За асистента на Академији изабран је 1958. године, а 1970. године за ванредног професора. Био је члан групе „Самостални“, „Београдске групе“ и Друштва српских уметника „Лада“. Године 1997. изабран је за члана САНУ у Одељењу ликовне и музичке уметности. Редовни професор на Факултету ликовних уметности у Београду био је до новембра 1992. године.