ОЛИВЕРА КАНГРГА (СКОПЉЕ, 1923 – БЕОГРАД, 1999)

Академију ликовних уметности у Београду похађала је код професора Михаила Петрова, Мила Милуновића, Недељка Гвозденовића, Ивана Табаковића и Марка Челебоновића. После завршене Академије, провела је две године на постдипломским студијама у Државној мајсторској радионици Мила Милуновића. Повремено се бавила примењеном уметношћу. Од 1952. до 1957. године радила је као ликовни педагог, а од 1957. године као слободни уметник. Први пут је излагала 1948. године на Фестивалу омладине Југославије у Београду. Била је члан „Београдске групе“.