БИБЛИОТЕКА


Библиотека у Галерији ликовне уметности поклон збирци Рајка Мамузића основана је 2007. године када се књижна грађа, која се прикупљала од оснивања Поклон збирке, издвојила као засебна целина. Тада је грађа пописана и стручно обрађена. У библиотеци се налази грађа из области ликовне уметности, културне историје, историје, књижевности, музеологије, као и грађа која прати рад Поклон збирке и уметника заступљених у њој. Највећи део фонда чине каталози ликовних изложби музеја и већих галерија Југославије из периода после Другог светског рата до данашњих дана. Данас библиотека поседује 7320 монографских публикација и око 400 серијских публикација, као и некњижну грађу. Свој фонд библиотека попуњава куповином, поклонима и разменом са другим сродним институцијама. Циљ рада ове специјалне библиотеке је да пружи информације о књижној музејској грађи и збиркама ликовне баштине од којих већина није, за сада, видљива на интернету. Такође, за циљ има да успостави координацију са другим библиотекама и установама које поседују ликовну грађу и да кориснике упути на јавно доступну дигитализовану баштину музеја Србије и српских ликовних уметника.
Претраживање електронског каталога библиотеке Поклон збирке Рајка Мамузића можете извршити преко линка https://opac.bisis.rs/lib/pzrm