СТАЛНА ПОСТАВКА ГАЛЕРИЈЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ ПОКЛОН ЗБИРКЕ РАЈКА МАМУЗИЋА

Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића чува релевантна уметничка остварења аутора истакнутих на уметничкој сцени Београда, Новог Сада и Србије у време социјалистичке Југославије. Конципирање нове Сталне поставке има значај за саму институцију у презентацији, промоцији и тумачењу фонда уметничких дела; поставка ће дати допринос истраживању уметничких тенденција аутора заступљених у збирци, чије стваралаштво је део наслеђа југословенске уметности друге половине ХХ века. Пројектовање Сталне поставке се планира за 2020. годину, након завршетка реконструкције зграде (I фаза), а финализација се планира за 2021. годину (II фаза), када ће се у оквиру пројекта Нови Сад – престоница културе 2021, Поклон збирка Рајка Мамузића и на овај начин представити публици у обновљеном издању. Стална поставка биће заснована на кореспондирајућим целинама из монографије „Уметничка збирка Рајка Мамузића“, те ће побољшати музеолошку праксу легата и репрезентацијске капацитете. Уз монографију, Стална поставка ће дугорочно обезбедити промоцију и осавремењену презентацију ове збирке. Нови концепт Сталне поставке треба да буде репрезентативан, едукативан, атрактиван и да осветли ликовне, стилске и концептуалне аспекте збирке, те публици предочи присутне поетичке слојеве и истакне занимљивости овог богатог музејског фундуса.