СТАЛНА ПОСТАВКА ГАЛЕРИЈЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ ПОКЛОН ЗБИРКЕ РАЈКА МАМУЗИЋА

Пажљиво одабраним експонатима на сталној поставци Поклон збирке Рајка Мамузића која је организована на три нивоа Галерије, презентована је хронологија уметничких дешавања шесте и седме деценије прошлог века на уметничкој сцени Србије. Кроз сталну поставку  преплићу се резултати свих музејских делатности и активности: истраживања, конзервације, презентације и едукације.     

У сутерену Поклон збирке представљени су  портрети  реализовани  крајем четрдесетих  и почетком педесетих година прошлог века, најчешће у оквиру „Задарске групе“. Ова дела базирана на перцепцији реалног и личном доживљају стварности сопственом естетиком  успостављају континуитет са естетиком српског сликарства између два светскa рата,  у исто време сведоче о  најранијим уметничким тражењима уметника прве послертане генерације.    

У приземљу Поклон збирке представљени су радови настали у другој половини шесте деценије.  Неспутаним и јасно исказаним индивидуалностима, пре свега у области плошног сликарства и у области геометризације ова дела презентују уметничко ослобађење карактеристично за шесту деценију и посебно за „Децембарску групу“ која је снажно утицала на обнављање модернизма после Другог светског рата. У приземљу се одржавају и многобројне теметске и ретроспективне изложбе.  

Изложбени простор на првом спрату чине три целине. Прву целину представљају дела у којима је ликовна поетика реализована креативним спајањем елемената преузетих из  српске средњовековне уметности  и модерног ликовног  израза. Посебну целину чине дела  апстрактне уметности и енформела. У последњем сегменту на овом нивоу, посетиоци могу да виде и поетику која  у уметност уводи критички однос према ставрности.  

На сва три нивоа Поклон збирке изложена је и  скулптура, која на  адекватан начин допуњује  поставку чинећи с њом јединствену целину.