МИСИЈА И ВИЗИЈА


Мисија: Мисија Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића је да представља и промовише врхунске домете ликовне уметности социјалистичке Југославије, и тако нуди место и прилику за рефлексију, разумевање и интерпретацију историјских и друштвених контекста у којима је она настала.  


Визија: Визија ове институције је друштво у којем је визуелна уметност препозната као важан допринос укупном друштвеном и културном развоју.