О КОЛЕКЦИОНАРУ


Kолeкционар и мецена Рајко Мамузић (Краљевци, 1914 – Земун, 1994) убраја се у ред  наших најзначајнијих  донатора и културних прегалаца који су имали велику улогу у обнови кулутрног живота Новог Сада. У првим деценијима после Другог светског рата, Мамузић је био други секретар Матице српске, а потом и управник (1951–53) у Заводу за заштиту споменика културе. Током седме деценије радио је на  конституисању Галерије савремене ликовне уметности  Нови Сад, садашњег Музеја савремене уметности Војводине. Круна његовог рада је Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића, која је настала из његове приватне колекције сабиране  у периоду од 1953. до 1974. године.