ДОКУМЕНТИИнформатор о раду Галерије

Финансијски план Галерије за 2022.г.

Програм рада Галерије за 2022.

Извештај о раду Галерије за 2021

Финансијски план за 2021

Програм рада за 2021

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА

Извештај о набавкама

Финансијски план за 2020

Програм рада за 2020

Конкурс за избор директора

Финансијски план за 2019. г.

НАЗАД