ЈАВНЕ НАБАВКЕПрве измене

План ЈН за 24

План ЈН за 24.г. на које се закон о ЈН неодноси

План набавки за 2023.г. на које се закон о ЈН неодноси

Правилник о јавним набавкама

Друга измена плана ЈН

услуга штампања монографије у новом тиражу

Услуга штампања Монографије-04/2019

ЈНМВ услуга осигурања имовине и лица 2019

План јавних набавки за 2019. годину

Јавна набавка мале вредности-услуга штампања-бр.02/2019