ДОКУМЕНТИОбразац 1 од 6.1.2023-ворд

Образац 1 од 6.1.2023

Образац 1 од 09.12.2022.

Образац 1-6

Систематизација 22

Статут Галерије 2022

Образац 1 од 15.7..2022.

Информатор о раду Галерије

Финансијски план Галерије за 2022.г.

Програм рада Галерије за 2022.

Извештај о раду Галерије за 2021

Финансијски план за 2021