КОНКУРС: РЕАКЦИЈЕ НА ФОНД ПОКЛОН ЗБИРКЕ РАЈКА МАМУЗИЋА

01.03.2020 - 31.05.2020

На основу одлуке Програмског савета бр. 4. oд 19. 12. 2019. год. Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића расписује

КОНКУРС

РЕАКЦИЈЕ НА ФОНД ПОКЛОН ЗБИРКЕ РАЈКА МАМУЗИЋА

Конкурс је расписан са циљем унапређења квалитета програмског рада Поклон збирке Рајка Мамузића и богаћења Студијског фонда исте. Реализује се у складу са Решењем Општинског суда у Новом Саду пос. бр. П-8437/2006 од 17. 11. 2006. године које Поклон збирци Рајка Мамузића омогућује организацију изложби афирмисаних, врхунских ликовних уметника, који су (генерацијски) или на други начин у вези са стваралаштвом уметника заступљених у Збирци Галерије.

Пропозиције учешћа на конкурсу дефинисао је Програмски савет, а одлуку о првонаграђеном уметнику доноси жири. Награђени уметник има могућност организовања изложбе у три изложбене сале (120 m²) у приземљу Поклон збирке Рајка Мамузића, у трајању од месец дана, у складу са програмом излагачке делатности галерије за следећу годину. Награђени уметник остварује право на штампање каталога на српском језику до 25 страна у тиражу од 200 примерака о трошку галерије, као и трошкове дизајнера одређеног путем јавне набавке.

На конкурс се могу пријавити сви заинтересовани ствараоци, ликовни и визуелни уметници, млади уметници, уметници који су се потврдили својом уметничком биографијом и стекли релевантне уметничке референце. Конкурс је отворен и за ауторске пројекте из области ликовне уметности.

За конкурс је неопходно доставити:

  1. опис пројекта, концепцију изложбе са техничким описом (до једне стране куцаног текста);

  2. до 10 фотографија радова који се предлажу за изложбу;

  3. професионалну биографију уметника;

  4. предлог додатних програма (уколико су планирани током трајања изложбе: јавно вођење кроз изложбу, радионице и сл.);

  5. техничку спецификацију (димензије и број радова, број потребних постамената, стакала…);

Конкурс је отворен од 1. марта до 31. маја 2020. године.


Пријаве са назнаком „за Конкурс“ слати на:


Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића

Васе Стајића 1

21000 Нови Сад

или на e-mail: sekretar@rmamuzic.rs

Накнадно достављене пријаве неће бити узете у разматрање. Резултати ће бити познати најкасније до 30. јуна текуће године. Конкурсни материјал се не враћа.

Више информација можете добити на телефон: 021/520 223

Особа за контакт: Јованка Столић, кустос Поклон збирке Рајка Мамузића.