„ЗНАЦИ ЖИВОТА: ЛИКОВИ И ПРЕДМЕТИ”

05.06.2024 - 14.06.2024

”Glavni fokus mog interesovanja jeste čovek, trodimenzionalni objekat u ljudskoj formi, kao i čovekov proizvod, odnosno svakodnevni upotrebni predmet koji on iskoristi i potom odbaci. Sama ideja rada prilikom izrade skulptura zasniva se na korišćenju tih odbačenih, neumetničkih, utilitarnih predmeta koje su deo naše svakodnevice. Velikom potrošnjom i dostupnošću predmeta koji se odbacuju na dnevnom nivou ukazujem na potrošačko društvo, konzumerizam, ali i mogućnost reciklaže u svrhu davanja novih oblika i vrednosti, menjajući okruženje, namenu i svrhu odbačenog. Takođe, baziram se na istraživanju na koji način neumetničko, postaje umetničko. Sam pristup tehnike asocira na egipatsku mumifikaciju tela čoveka. Portret, koji je glavni motiv ovog opusa, predstavlja uzročnika taloženja otpada i glavnog konzumenta. Dimenzije ovih skulptura pariraju odgovornosti običnog čoveka na planeti.”

biografija:
Stanojević Aleksandar rođen je 1992. u Paraćinu, Srbija. Diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, odsek - slikarstvo, na klasi profesorke Bosiljke Zirojević Lečić. Trenutno je na master studijama na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Boravio je u rezidencijalnom projektu Summer Academy of Fine Arts u Salzburgu 2015. godine, kao i na razmeni studenata (ERASMUS PROGRAM) na Faculdad de Bellas Artes, Alonso Cano, Universidad de Granada, u Španiji 2017. godine. Do sada je imao 20 samostalmih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je prve nagrade 44. "PALETA MLADIH" Likovna galerija Kulturnog centra Vrbas. Član je SULUV-a od 2021. godine. Od značajnijih izložbi izdvaja izložbe u Trstu, Temišvaru i Parizu.