ДРАГУТИН ЦИГАРЧИЋ (ВРАЊЕ, 1922 – БЕОГРАД, 1985)

На Академију ликовних уметности у Београду уписао се 1941. године. Студије и специјални течај завршио је код Марка Челебоновића 1949. године. Био је сарадник у мајсторској радионици Мила Милуновића. Члан УЛУС-а је постао 1949. године. Припадао је групама „Самостални“ и „Децембарска група“. Боравио је у Француској као стипендиста француске владе и стипендиста фонда „Моша Пијаде“. Радио је као професор у школи за индустријско обликовање.